Nasz zespół

Aby produkować i serwisować innowacyjne oprogramowanie na najwyższym poziomie nie wystarczy nawet najlepsza metodologia produkcji oprogramowania i towarzyszące jej procedury. Jakość i użyteczność oprogramowania zależy od niezwykle dużej ilość różnorodnych czynników, w szczególności od umiejętności i zaangażowania twórców oprogramowania – naszych pracowników. Dynamiczny rozwój firmy zawdzięczamy ich wiedzy, profesjonalizmowi i zaangażowaniu. Nasz sukces i siłę zawdzięczamy ich kwalifikacjom. Pracownicy są więc jednym z najcenniejszych zasobów naszej firmy.

Firma DMT powstała w 1995 roku i ma akademicki rodowód w najlepszym tego słowa znaczeniu. Trzon naszej firmy wywodzi się z absolwentów i pracowników najlepszych krakowskich uczelni kształcących informatyków. Niektórzy z nas do dziś mają przyjemność prowadzić zajęcia ze studentami. Akademickie korzenie dały nam otwarcie na świat i kreatywność potrzebną przy realizacji najbardziej wymagających projektów. We współpracy z placówkami naukowymi, zrealizowaliśmy wiele innowacyjnych projektów. Lubimy się uczyć i nie boimy się wyzwań. Dlatego też najbardziej interesują nas skomplikowane projekty, będące wyzwaniem w implementacji i serwisowaniu.

Akademickie pochodzenie inspirowało nas i inspiruje nadal do ciągłego doskonalenia i poszerzania wiedzy jednak nigdy nie ograniczało nas do czysto teoretycznych rozważań. Nasze systemy realizujemy z nadrzędną myślą aby były niezawodne, funkcjonalne, a nade wszystko użyteczne biznesowo.

SZEFOWIE PIONÓW i LIDERZY TECHNOLOGICZNIRozwiń

Informatyka i technologia produkcji oprogramowania cały czas się rozwija. Trudno znaleźć inna dziedzinę wiedzy podlegającą tak radykalnym i tak szybkim zmianom. Jasne jest więc, że powinniśmy podążać za tymi technologiami. Ale jak to zrobić skoro technologie powstają – i większości po jakimś czasie zanikają – a tylko niewielka ich część na trwale zmienia oblicze branży IT? Jak pogodzić to z wymaganiami klientów, którzy oczekują w procesie produkcji oprogramowania stosowania wiarygodnych i stabilnych rozwiązań i metod?

Dlatego w naszej firmie stosujemy macierzową strukturę zarządzania.

Piony prezentują tradycyjny wymiar naszej firmy. Aplikacje zrealizowane w Pionie Produkcji trafiają do obsługi serwisowej SLA zapewnianej przez Pion Serwisu. Na etapie produkcji oprogramowania Pion Produkcji wspierany jest przez Pion Testów Manualnych oraz Pion Testów Automatycznych i Outsourcingu. Dopełnieniem tej struktury jest Pion Techniczny odpowiedzialny za utrzymanie wewnętrznych systemów firmy oraz zapewnienie bezpieczeństwa.

Szefowie Pionów to osoby z wieloletnim, bogatym doświadczeniem w projektowaniu, tworzeniu i serwisowaniu systemów dla szczególnie wymagających klientów.

Niezależnie od powyższej, typowej hierarchii wprowadziliśmy poziomy technologiczne. Takim poziomem jest w szczególności interfejs użytkownika, reguły biznesowe, baza danych ale też np. nasza platforma mikrousług Atom. Każdy z takich poziomów posiada swojego lidera. Lider jest odpowiedzialny za wyszukiwanie oraz ewaluację pojawiających się na jego poziomie technologii. Lider decyduje o ich implementacji w firmie oraz kieruje sposobem ich wykorzystania – definiuje na bieżąco tzw. zestaw dobry praktyk dla nadzorowanego przez siebie obszaru. Oznacza to, że każdy deweloper korzysta jedynie z zatwierdzonych technologii a sposób ich użycia jest starannie nadzorowany i kontrolowany. Nawet upgrade wersji danej technologii podlega ocenie Lidera.

Lider jest niezwykle starannie dobierany – jest to osoba z największym na danym poziomie zasobem wiedzy. Mimo tego jego kluczowym zadaniem jest wszakże stała rozbudowana tej wiedzy i bieżące monitorowanie rynku – zarówno w odniesieniu do jego komercyjnej części jak i projektów open-source – tak by na bieżąco mieć pełny przegląd możliwości dostępnych w danym momencie.

ZBILANSOWANA STRUKTURARozwiń

W celu zapewnienia zbilansowanej struktury kadr, w poszukiwaniu najbardziej efektywnego połączenia doświadczenia z pionierską otwartością dbamy o zasilanie naszego zespołu nowymi kadrami. Prócz stosowania tradycyjnych metod rekrutacji nowych pracowników DMT realizuje projekt Bootcamp Academy.

Najlepsze z osób kończących specjalistyczne szkolenia prowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów i praktyków otrzymują ofertę pracy jako junior deweloper w DMT. Tak pozyskane osoby kontynuują swój rozwój pod opieką swoich bardziej doświadczonych kolegów, tym razem biorąc już udział w realizacji prawdziwych projektów.

PRACA ZDALNARozwiń

Od początku powstania firmy nasza metodologia produkcji oprogramowania o najwyższej jakości uwzględnia pracę zdalną. Wszystkie elementy naszego biznesowego DNA budujemy wokół paradygmatu pracy rozproszonej. Pomimo, że dysponujemy własnymi lokalizacjami nigdy nie dysponowaliśmy ani nie zamierzamy dysponować jakąkolwiek lokalizacją gromadzącą na co dzień informatyków. Przez lata pracowaliśmy nad metodologią i narzędziami pozwalającymi na uzyskanie maksymalnej efektywności zespołu ludzi którzy fizycznie są od siebie oddaleni. Nasz proces zaczyna się już na etapie rekrutacji. Posiadamy i stosujemy cały wachlarz biznesowych i technologicznych zabezpieczeń, które nie są nastawione wyłącznie na zachowanie ciągłości procesu produkcji oprogramowania – ale wręcz na rozwój tego procesu. Nawet w czasach kryzysu.

Idź do góry