Konsulting

Firma dmt, korzystając ze swoich doświadczeń w zakresie produkcji systemów masowej przepustowości, oferuje swe usługi w zakresie konsultingu i audytów.

Ze względu na różnorodne uwarunkowania czasami nie jest możliwe bezpośrednie wdrażanie tworzonych przez nas rozwiązań. Produkcja oprogramowania jest procesem złożonym, a finalna jakość systemu oraz, co najważniejsze, jego użyteczność w przedsiębiorstwie jest uzależniona od wielu elementów. W przypadku kiedy dana firma dysponuje np. własnym zespołem deweloperów lepiej jest skorzystać z oferty konsultingu, by mieć pewność, iż stworzony system zostanie skonstruowany w taki sposób, by zapewnić maksymalną wydajność – stając się w ten sposób systemem masowej przepustowości.

DO KOGO SKIEROWANA JEST NASZA OFERTA?Rozwiń

Naszą ofertę w zakresie konsultingu oraz audytu kierujemy do przedsiębiorstw, które:

 • samodzielnie – przy pomocy własnych deweloperów i na własne potrzeby chcą tworzyć oprogramowanie , ale potrzebują wsparcia w zakresie konstrukcji oraz procesu tworzenia i wdrażania systemów masowej przepustowości,
 • wybrały już dostawcę systemu, chcą jednak profesjonalnie kontrolować postępy prac,
 • wdrożyły oprogramowanie, ale chcą wykonać profesjonalną analizę powdrożeniową,
 • chcą zoptymalizować zaprojektowaną wstępnie architekturę systemu tak, by spełniał założenia systemu masowej przepustowości,
 • chcą zoptymalizować kod źródłowy istniejącej aplikacji tak, by zwiększyć wydajność całego rozwiązania.

CO OFERUJEMY W RAMACH KONSULTINGU?Rozwiń

Oferujemy pełny pakiet usług konsultingowych oraz audytów w zakresie produkcji oprogramowania. Nasze usługi obejmują nie tylko nadzór, ale również rzeczywiste tworzenie różnorodnych opracowań. Potrafimy między innymi:

 • wykonywać analizy i projekty systemów, w tym kompleksowe analizy oraz analizy typu data-flow w celu znalezienia potencjalnych “wąskich gardeł”, co jest szczególnie istotne przy systemach masowej przepustowości,
 • wykonywać szkolenia z zakresu cyklu tworzenia/życia aplikacji,
 • nadzorować proces tworzenia aplikacji,
 • wdrażać procedury tworzenia oprogramowania, wersjonowania produktów, kontroli jakości, kontroli ryzyka, jednolitości,
 • wykonywać analizy powdrożeniowe,
 • wykonywać audyty kodów źródłowych,
 • testować jakość oprogramowania,
 • wykonywać analizy i projekty integracji systemów,
 • pomagać we właściwej konfiguracji i instalacji systemów.

JAKIE SĄ ZALETY WSPÓŁPRACY Z NAMI?Rozwiń

Nasza pomoc to:

 • zwiększenie wydajności oprogramowania – umożliwienie procesowania większej liczby danych w krótszym czasie,
 • zwiększenie użyteczności oprogramowania, a tym samym zdecydowane przyspieszenie zwrotu z inwestycji,
 • poprawienie jakości oprogramowania,
 • wzrost komfortu obsługi wykorzystywanych systemów komputerowych,
 • dostęp do najnowszej i sprawdzonej w praktyce wiedzy informatycznej, w tym dostęp do najnowszych rozwiązań w zakresie technik przetwarzania dużych ilości informacji.

Koniecznie skontaktuj się z nami i umów spotkanie z jednym z naszych konsultantów.

Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i porozmawiamy o rozwiązaniu Twoich wyzwań informatycznych.

Idź do góry