Nasze CV

Specjalizujemy się  w produkcji i serwisie oraz outsourcingu dedykowanych rozwiązań informatycznych kierowanych w szczególności dla sektora finansowego, ubezpieczeniowego oraz rynku wydawnictw –  dla dużych korporacji. Naszą silną stroną jest fakt połączenia zdobywanych przez kilkanaście lat  w sektorze finansowym kompetencji analitycznych oraz informatycznych z wiedzą biznesową z zakresu bankowości i finansów. Dostarczamy tak systemy dedykowane, pisane od podstaw na indywidualne zamówienie, jak również posiadamy tzw. „produkty gotowe” w postaci platform, w oparciu o które możemy szybko i skutecznie wykonać wdrożenie u klienta. Jedną z naszych specjalizacji są platformy integracyjne, systemy transakcyjno-rozliczeniowe oraz raportujące. Tym, co szczególnie wyróżnia nas na tle konkurencji jest  produkcja systemów masowej przepustowości  wymagających przetwarzania dużych ilości danych off-line i on-line.

Posiadamy też wysokie kompetencje poparte wieloma wdrożeniami w zakresie produkcji oprogramowania na terminale płatnicze oraz urządzenia mobilne.

Drugim strategicznym (aczkolwiek nie jedynym) obszarem naszej działalności jest budowa i wdrażanie rozwiązań informatycznych dla firm i instytucji procesujących bardzo duże ilości dokumentów zarówno w zakresie odnajdywania i pozyskiwania danych na tych dokumentach (technologia flexicapture oraz OCR/ICR/OMR), ich obiegu, ze szczególnym uwzględnieniem budowy procesów w oparciu o model  BPM (również dla procesów działających bez dokumentów) oraz ich elektronicznej archiwizacji. Od 1999 roku jesteśmy generalnym dystrybutorem w Polsce narzędzi firmy ABBYY, dostarczając nie tylko produkty ale także pełne kompetencje związane z projektowaniem, programowaniem lub kastomizacją, wdrożeniem, szkoleniem a także serwisem rozwiązań działających w oparciu o te narzędzia. Posiada także autorskie narzędzie NIL BPM służące modelowaniu i kontroli procesów biznesowych.

STOSOWANE NARZĘDZIA I TECHNOLOGIERozwiń

Informatyka i technologia produkcji oprogramowania nieustannie się rozwija. Trudno wręcz znaleźć inną dziedzinę wiedzy, która podlega tak szybkim zmianom. Nasi Liderzy technologiczni wytyczają właściwy kierunek w podążaniu za tymi technologiami, które wchodzą do katalogu stabilnych i wiarygodnych rozwiązań skutecznie oraz trwale zmieniają oblicze branży IT na coraz bardziej wydajne i nowoczesne.

Lista wykorzystywanych przez nas różnorodnych platform, narzędzi i metod produkcji oprogramowania jest dynamiczna i obrazuje jak szeroką gamę języków programowania, specjalistycznego oprogramowania narzędziowego, różnorodnych platform, narzędzi i technologii wspieranych odpowiednią organizacją produkcji wykorzystujemy, aby sprawnie tworzyć nasze systemy na najwyższym możliwym poziomie.

UI:

 • Języki: JavaScript, TypeScript, HTML, HTML5, CSS, SCSS, PHP, RuBy, C++, C#, Java, Python, XML, JSON
 • Frameworki WWW: Angular 6+, Bootstrap, ASP.NET
 • Biblioteki WWW: jQuery, jQueryUI, Angular Material, PrimeNG/PrimeFaces, DevExpress, Font Awesome, Kendo UI
 • Desktop UI: .Net, MFC, wxWidgets, WinAPI, OpenGL (>3.2) + GLSL, doxygen + HTML Help
 • Serwery: Windows Server + IIS, .NET (mikrousługi Atom), Samba, Apache

Java:

 • Hibernate, EJB, Java EE, Spring, Spring Boot, Junit, Mokito, Angular, Node.js, jQuery, GWT
 • SQL, MQ, XML, XSD, JSON, REST, SOAP, Kafka, Webservices, Microservices
 • JBoss, Tomcat, WebSphere, WebLogic
 • Maven, Jenkins, Docker, Kubernetes,

.Net:

 • Back-end development: .NET Framework (2.5-4.8), .Core (1.0-3.1), .NET 5, WCF, WPF, EF, UWP
 • Front-end development: ASP.NET, ASP.Core, ASP.NET MVC
 • Narzędzia: VisualStudio 2019
 • Biblioteki (częściej używane): Quartz, Costura, Fody, nLog, HangFire, FileHelper, NPOI, Microsoft RDLC Report, SharpZipLib, BouncyCastle, Automapper, AutoFac, FluentValidator, MediatR, Stylecop, IbexPDF, Rebex.NET, Kendo UI for ASP.NET MVC

Oprogramowanie terminalowe (Verifone, Ingenico):

 • C / C ++ programming: Verifone EVO, Verifone Engage, Ingenico T2 / Tetra platforms
 • Authorization protocols: ISO 8583 / ISFS, SPDH, APASC40 Paymnet EMV, Contactless
 • Integration with fleet cards authorization systems: UTA, DKV, E100, Eurowag, BZA, IQ
 • Creating software on HSM
 • Creating authorization systems, terminal management systems (TMS)
 • Creating terminal applications – (payment application, Taxfree application, loyalty application, sport card system – entries to fitens clubs, prepid application, EMV, contactless, smart cards, VeriShield Scripts)

Bezpieczeństwo – OWASP:

 • OWASP Zed Attack Proxy
 • OWASP ASVS 3.0

Bazy danych:

 • Microsoft SQL Server 6.5,7.0,8.0,9.0,10.0,10.50,11.00,12.00,13.00,14.00
 • PostgreSQL 6.4,6.5,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6
 • Oracle 8,9,10,11,12
 • MySQL 5.5
 • Microsoft Access
 • SQLite
 • VoltDB

Narzędzia bazodanowe:

 • Microsoft SQL Server Managment Studio, SQL Examiner, SQL Data Examiner, Redgate (SQL Prompt, SQL Search, SQL Doc)
 • EMS SQL Manager for PostgreSQL, pgAdmin, psql, SQL Workbench
 • Toad for Oracle, Oracle SQL developer
 • MySQL Workbench

Mikrousługi:

 • RPA (Robotic Process Automation)
 • BPM (Business Process Management)
 • ESB (Enterprise Service Bus)
 • implementacje w architekturze wysokiej dostępności (HA)
  Implementacje przy użyciu i integracji z: SOAP Services, REST Services, TCP/IP Sockets, RabbitMQ, IBM WebSphereMQ, Kafka, SMS gateways, Exchange Server, FlexiCapture

Przykładowe implementacje:

 • usługi w formie szyny danych o przepustowości rzędu tysięcy komunikatów na sekundę, kilkadziesięciu mln. komunikatów dziennie
 • usługi masowego raportowania przetwarzające i dystrybujące kilkadziesiąc tys. raportów dziennie, operujace na danych rzędu kilkudziesięciu mln. transakcji dziennie
 • usługi naliczania opłat i prowizji przetwarzające kilkadziesiąt mln. transakcji dziennie – dla baz Big Data
 • usługi przetwarzania, identyfikacji i matchingu płatności masowych – z zastosowaniem AI
 • usługi masowego przetwarzania i identyfikacji obrazów OCR (fixed and flexi)
 • usługi masowego przetwarzania i dystrybucji powiadomień
 • usługi scoringowe
 • Payment Hub i usługi pośredniczące integrujące różnorodne kanały i protokoły komunikacyjne (np. w ramach obsługi płatności natychmiastowych czy autoryzacji transakcji płatniczych)
 • inne różnorodne usługi: integracyjne w ramach korporacynej infrastruktury systemowej, pracujące jako interfejsy wejścia wyjścia dla korporacynej infrastruktury systemowej, wspierające dla systemów B2B, ERP, korporacyjnych systemów dziedzinowych (np. system wspierający zarządzanie płynnością)

Infrastruktura:

 •  sewery: zimbra, piler, suitecrm, zabbix, ocs/glpi, haproxy, otrs, jira, confluence, owncloud/nextcloud, kibana, bacula, pentaho, dns/dns cache, serwery ftp/sftp, BigBlueButton, Mattermost, TeamViewer, minio, harbor, GitLab, Jenkins, grafana, ceph
 • platformy: kubernetes (CI/CD/CT), xenserver
 • usługi: administracja serwerami windows/linux, administracja stacjami roboczymi windows, wdrożenie i konfiguracja dysków sieciowych NAS/SAN
 • Google Kubernetes Engine, infrastruktura chmurowa

Testy Automatyczne:

Rodzaje testów:

 • regresywne testy funkcjonalności po stronie GUI
 • testy A\B dla API
 • testy wydajnościowe i obciążeniowe
 • Tworzenie dokumentacji testowej

Narzędzia:

 • Katalon Studio Enterpise
 • Katalon TestOps
 • Visual Studio Code
 • JMeter
 • Gatling
 • Visual Studio 2019
 • SoapUI
 • Postman
 • MS SQL Managment Studio
 • DBeaver

Języki

 • Groovy
 • Java
 • C#
 • Python
 • JavaScript
 • Visual Basic
 • SQL

Testy Manualne:

Typy testów:

 • Tworzenie scenariuszy, przypadków testowych
 • Testy funkcjonalne, niefunkcjonalne
 • Testy regresywne, retesty
 • Testy integracyjne międzymodułowe, międzysystemowe
 • Testy wydajnościowe, obciążeniowe, przeciążeniowe

Narzędzia:

 • SQL Manager for PostgreSQL, pgAdmin, Microsoft SQL Server Managment Studio, DBeaver
 • SoapUI
 • jMeter
 • Excel
 • Jira, Confluence
 • Jenkins
 • Git
 • WinSCP, PuTTY
 • Notepad++
 • Screenpresso
 • Katalon, Selenium IDE, Selenium Webdriver

Stosowane techniki testowe:

 • Podział na klasy równoważności
 • Analiza wartości brzegowych
 • Testy w oparciu o tablicę decyzyjną
 • Testy przejść między stanami
 • Testy oparte na przypadkach użycia
 • Testowanie eksploracyjne
 • Zgadywanie błędów
 • Testy w oparciu o listę kontrolną

 Inżynieria programowania:

 • Dokumentacja i workflow: JIRA, Confluence
 • CI/CD: GitLab, Jenkins, Docker, Kubernetes, FlyWay
 • Metodologia: Agile, Scrum, Prince2, Kanban
 • Dokumentacja projektowa – standardy: BPMN, UML, WBS, DFD, ERD

 

WDROŻENIARozwiń

Bankowość, finanse, ubezpieczeniaRozwiń


Bankowość
Rynki kapitałowe
Firmy ubezpieczeniowe

Bankowość

Bankowość transakcyjna Systemy raportowy masowego przetwarzania danych w oparciu o kody kreskowe i OCR.
System matchingowy (faktycznych wpływów na rachunki z bazą płatności oczekiwanych – fakturami)
System obsługi rachunków escrow
System obsługi rachunków deweloperskich
Systemy konwersji danych (pomiędzy systemami  wewnętrznymi banku lub/oraz translacja na formaty obsługiwane przez systemy klientów banku)
System wspierający obsługę cash poolingu (rzeczywisty i wirtualny)
Obsługa direct debit
System do obsługi mikrorachunków sądowych
Platforma B2B (warstwa integrująca system bankowy z systemami FK oraz systemami ERP Klientów)
Systemy monitorująco – lojalnościowe (analiza zachowań klienta)
System kart zamkniętych z opcją finansowania transakcji
System klasy Payment hub (zarządzanie i integracja z systemami płatnościowymi)
Express Payments Hub – system integrujący kanały płatności natychmiastowych i e-commerce (m.in. Expres Elixir, PayU Express, Pay-By-Link, BLIK)
Cash Flow Forecasting
Wirtualny Kantor
Platforma do elektronicznej prezentacji i płatności faktur
System obsługi i przetwarzania transakcji bankowych (masowych płatności krajowych wychodzących i przychodzących oraz polecenia zapłaty)
Faktoring i Finansowanie handlu System faktoringowy (faktoring w pełnym zakresie)
Kredytowanie na bazie należności
Obsługa produktów finansowania handlu (inkaso, gwarancje, akredytywy, itp.)
System zarządzania emisją obligacji
System raportowy dla Faktora
Bankowość elektroniczna System do obsługi foto-płatności
System dekompozycji kodów kreskowych
Warstwy integracyjne dla systemów elektronicznego kontaktu z klientem
Platforma B2B do komunikacji z systemami ERP/FK (w tym notyfikacje czasu rzeczywistego oparte o webservices)
Architektura i Bezpieczeństwo  IT Platformy integracyjne (doświadczenie w integracji z wieloma systemami bankowymi, w tym systemami głównymi)
Atom Auditor (centralne repozytorium logów systemowych wraz z wykrywaniem incydentów bezpieczeństwa)
Dział Compliance i Ryzyka System weryfikacji i oceny klienta
System do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, antyfraudowy
System monitoringu transakcji
Wsparcie procesów wewnętrznych Systemy raportowe na potrzeby zarządu, rady nadzorczej, analizy ryzyka itd. (rozwiązania autorskie i oparte o platformę Pentaho)
System zakupowy
System obsługi zajęć egzekucyjnych (Ognivo)
System naliczania opłat i prowizji produktowych
System kredytowy
Digitalizacja, OCR, kancelarie, obieg dokumentów
System monitoringu kredytów
System automatyzacji dla procesu obsługi zajęć egzekucyjnych komorniczych oraz administracyjnych
System automatyzacji obsługi wniosków kredytowych
System automatyzacji obsługi formularzy bankowych i ubezpieczeniowych
 

Rynki kapitałowe

Warstwy integracyjne (przetwarzanie zleceń i budowa obrazu rynku w czasie rzeczywistym)
System wizualizacji notowań
System do odbioru i procesowania komunikatów XDP

Firmy Ubezpieczeniowe

Life Planner Management System – system zarządzania strukturą Agentów
Compensation – system liczenia prowizji i nadprowizji
Life Planner (NASI) – system dla Agentów dla obrazowania potrzeb finansowych i ubezpieczeniowych  dla potencjalnych kupców polis
Mailing System
PODS – oprogramowanie wspierające pracę hurtowni danych
MCS – system raportowy
Moduły systemu do obsługi umów ubezpieczeniowych
Systemy automatyzacji wprowadzania danych w oparciu o technologie OCR/ICR/OMR

Pozostałe branżeRozwiń

POZOSTAŁE BRANŻE

Automatyzacja  wprowadzania danych (w oparciu o technologię OCR/ICR/OMR) System automatyzacji dla procesu obsługi zajęć egzekucyjnych komorniczych oraz administracyjnych
System automatyzacji obsługi faktur kosztowych
System automatyzacji obsługi wniosków kredytowych
System automatyzacji obsługi formularzy bankowych i ubezpieczeniowych
Archiwum dokumentów elektronicznych Systemy archiwizacji dokumentów elektronicznych opartych o system ELO, NIL BPM lub Saperion
Systemy klasy BPM (Business Process Management) System monitoringu kredytów
System obsługi wniosków kredytowych, ubezpieczeniowych
Obsługa dokumentów likwidacji szkód
System Informacji Kredytowej
System akceptacji i rozliczania faktur kosztowych I sprzedażowych
System obsługi zamówień wewnętrznych
System rozliczenia wydatków, delegacji
System obsługi zgłoszeń serwisowych, awarii, obsługi błędów
System obsługi wniosków interesantów i pracowników
System kancelaryjny
Systemy Identyfikacji i zabezpieczeń automatyczna identyfikacja osób (technologie biometryczne, RFiD, karty)
automatyczna identyfikacja przedmiotów (kody kreskowe, RFiD, systemy klasy WMS)
automatyczna identyfikacja pojazdów (kontrola technologia dalekiego zasięgu RFiD
automatyzacja zabezpieczeń danych i obiektów
(linie papilarne, tęczówka oka, geometria twarzy, naczynia krwionośne, systemy monitoringu wizyjnego zintegrowane)
System zarządzania procesami w przedsiębiorstwie
Bezpieczeństwo informacji bezpieczeństwo sieci, serwerów, stacji roboczych, urządzeń mobilnych, szyfrowania rozmów telefonicznych i inne.
Dedykowane systemy zintegrowanej obsługi przedsiębiorstw Kompleksowy, zintegrowany system obsługi firmy wydawniczej
System służący do wymiany danych o zobowiązaniach pomiędzy firmami z sektora pożyczkowego
Zintegrowany system B2b wspierajacy outsourcing procesow pobsługi księgowej


Usługi terminaloweRozwiń

Usługi terminalowe

Aplikacja bill payments
Aplikacja pre-paid
Aplikacje lojalnościowe (np. flotowe)
System do obsługi sklepów wolnocłowych
Apikacja do autoryzacji i rozliczeń kart płatniczych


OutsourcingRozwiń

OUTSOURCING

Outsourcing systemów i usług Bill Payment - obsługa sieci płtności gotówkowych
Pre-paid - obsługa sieci doładowań kart telefonicznych
Konwersja i Matching - wsparcie obsługi należności bankowych
Dekompozycja kodów kreskowych - wsparcie obsługi płatności kasowych
Obsługa paliwowych kart flotowych
Obsługa płatności masowych (płatności krajowych wychodzących i przychodzących oraz polecenia zapłaty)
Obsługa wniosków i umów kredytowych
Obsługa rozliczen z operatorami sieci komórkowych
 

Zaufali nam

Idź do góry