Outsourcing

Outsourcing pozwala naszym Klientom skoncentrować się na ich podstawowej działalności. Oferujemy możliwość uruchomienia systemu w naszej infrastrukturze i zapewniamy jego obsługę przez naszych specjalistów.

Dysponujemy dwoma niezależnymi centrami obliczeniowymi, które gwarantują najwyższe standardy w zakresie przetwarzania i ochrony danych i ich transmisji oraz zachowania ciągłości świadczonych usług. Usługi outsourcingowe świadczymy spełniając przepisy znowelizowanej Ustawy o Prawie Bankowym w zakresie outsourcingu. Stosowane przez nas mechanizmy i procedury zapewniają bezawaryjną pracę systemów –  w szczególności dzięki planom zachowania ciągłości świadczonych usług (Continuity Of Business Plan).

Dzięki skorzystaniu z opcji outsourcingu nasi Klienci zyskują możliwość optymalizacji procesów wewnętrznych, struktury zatrudnienia oraz wykorzystania efektu skali outsourcera. Konsekwentnie redukcja kosztów CAPEX I OPEX stwarza możliwość inwestycji w podstawową działalność firmy. Dzięki kompleksowemu zakresowi usług outsourcingowych, zastosowaniu indywidualnych rozwiązań oraz wykorzystaniu nowoczesnej i bezpiecznej technologii nasi Klienci osiągają większą konkurencyjność i efektywność działania na rynku.

OFERTARozwiń

Software as a Service (SaaS)

Kompleksowa usługa polegająca na stworzeniu, wdrożeniu i utrzymaniu aplikacji klienta po naszej stronie. Systemy funkcjonują w bardzo wydajnej, zoptymalizowanej i zapewniającej najwyższy poziom bezpieczeństwa infrastrukturze technicznej po stronie DMT, a całość procesów w całości zarządzana jest przez naszych specjalistów.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Model outsourcingowy opierający się na udostępnieniu klientowi infrastruktury informatycznej – sprzętu oraz dedykowanego oprogramowania. W usłudze IaaS podobnie jak w przypadku SaaS sprzęt umiejscowiony jest w bezpiecznej serwerowni, jednak za zarządzanie oprogramowaniem na nim umieszczonym odpowiada klient. W tym modelu przejmujemy usługi związane bezpośrednio z warstwą sprzętową takie, jak monitoring urządzeń czy backupy.

Platform as a Service (PaaS)

Usługa polegająca na udostępnieniu przez DMT w pełni funkcjonalnej platformy sprzętowej i systemowej służącej obsłudze aplikacji klienta. Dodatkowo w ramach usługi PaaS zapewniamy dobierany do potrzeb pakiet usług utrzymaniowych i administracyjnych, jak również w razie potrzeby odzyskiwanie utraconych danych.

STANDARDY BEZPIECZEŃSTWARozwiń

Realizując usługi outsourcingowe spełniamy najwyższe wymagania stawiane tego typu modelom współpracy:

  • Nowoczesna serwerownia wyposażona w najnowsze systemy kontroli dostępu (w tym oparte o technologie biometryczne,  monitoring wideo, redundatne systemy klimatyzacyjne, profesjonalne systemy gaśnicze, zasilanie awaryjne oraz inne zabezpieczenia na poziomie informatycznym)
  • DRC– udostępniamy zapasowe centrum przetwarzania danych funkcjonujące w trybie 24/7, które może funkcjonować jako lokalizacja awaryjna w trybie on-line
  • Łącza zapasowe– w przypadku wystąpienia awarii łącza podstawowego uruchamiane jest łącze zapasowe o odpowiednich parametrach
  • COB– stosujemy wewnętrzne procedury zapewniające bezawaryjną pracę systemów – w szczególności dysponujemy odpowiednimi planami zachowania ciągłości, zarówno w odniesieniu do całości procesów klienta, jak i w odniesieniu do konkretnej usługi/systemu

Świadczone przez nas usługi kilkakrotnie w ciągu roku przechodzą pozytywnie przez audyty przeprowadzane przez naszych klientów.

Idź do góry