Konteneryzacja

Wirtualizacja komputerów umożliwiła zdecydowanie lepsze wykorzystanie mocy obliczeniowej oraz, w pewnym stopniu, uniezależniła aplikacje i systemy operacyjne od konkretnej złożoności sprzętu. Wirtualizacja ma jednak wady. Podstawową z nich jest strata wydajności na wiele kopii dokładnie tych samych systemów operacyjnych.

Konteneryzacja jest rodzajem wirtualizacji pozbawionym tej wady. Kontener to pojedyncza aplikacja wraz ze wszystkimi niezbędnymi dla niej elementami (plikami wykonywalnymi, bibliotekami, konfiguracją itd.). Kontener, co do zasady nie zawiera systemu operacyjnego. Jeśli cały system składa się z wielu aplikacji (np. serwera bazodanowego, serwera aplikacyjnego czy serwera WWW), każda z nich może tworzyć osobny kontener. Kontenery można łączyć w większe struktury współpracujące z sobą.

W chmurze można uruchamiać i pojedyncze kontenery, i całe ich zestawy, a wręcz sieci komputerowe. Jakkolwiek do konteneryzacji używany jest najczęściej system Docker to już tworzenie, uruchamianie i kontrolowanie zestawów takich kontenerów realizuje się przy pomocy systemu Kubernetes.

Dzięki Docker/Kubernetes możliwe jest w szczególności definiowane wydajnych systemów opartych o logikę mikrousług realizujących w sposób planowy, bezpieczny i w pełni zarządzalny, nawet bardzo skomplikowane procesy.

ZAKRESRozwiń

W procesie produkcji oprogramowania, w sposób praktyczny wykorzystujemy konteneryzację (Docker/Kubernates) w pełnym spektrum problemów produkcji oprogramowania:

 • Continuous Integration
 • Continuous Testing
 • Continuous Delivery

Dysponujemy potężną wiedzą i praktycznym doświadczeniem w zakresie:

 • efektywnego tworzenia kontenerów
 • dystrybucji kontenerów
 • definiowania bezpieczeństwa
 • zarządzania zasobami klastra Kubernetes
 • automatyzowania pracy.

Na bieżąco rozwiązujemy problemy naszych klientów pomagając im tworzyć oraz zarządzać lokalnymi lub chmurowymi klastrami Kubernetes.

Co więcej – dysponujemy również własnymi zasobami serwerowymi, które możemy udostępnić w celu konteneryzacji pojedynczych aplikacji, czy też całych systemów złożonych z setek aplikacji i systemów.

OFERTARozwiń

Oferujemy:

 • analizę istniejących systemów i aplikacji pod kątem ich konteneryzacji
 • wykonanie konteneryzacji aplikacji i całych systemów w środowisku Docker
 • wykonanie orkiestracji – czyli budowanie zestawów skonteneryzowanych aplikacji, budowanie wirtualnych sieci łączących te aplikacje w celu tworzenia pełnych systemów
 • planowanie i projektowanie środowisk mikrousługowych, opartych o mikrousługi Docker/Kubernetes lub PTR Atom
 • tworzenie, zarządzanie, utrzymanie klastrów Kubernetes zarówno w naszej infrastrukturze, jak i w infrastrukturze klienta, ale też w środowisku typu Google Kubernetes Engine
 • monitoring skonteneryzowanych środowisk
 • definiowanie bezpieczeństwa
 • pełny zakres doradztwa i szkoleń obejmujących technologie Kubernetes/Docker we wszystkich powyższych obszarach.

 

Idź do góry