Nasze CV

Specjalizujemy się  w produkcji i serwisie oraz outsourcingu dedykowanych rozwiązań informatycznych kierowanych w szczególności dla sektora finansowego, ubezpieczeniowego oraz rynku wydawnictw – jakkolwiek zawsze dla dużych korporacji. Naszą silną stroną jest fakt połączenia zdobywanych przez kilkanaście lat  w sektorze finansowym kompetencji analitycznych oraz informatycznych z wiedzą biznesową z zakresu bankowości i finansów. Dostarczamy tak systemy dedykowane, pisane od podstaw na indywidualne zamówienie, jak również posiadamy tzw. „produkty gotowe” w postaci platform, w oparciu o które możemy szybko i skutecznie wykonać wdrożenie u klienta. Jedną z naszych specjalizacji są platformy integracyjne, systemy transakcyjno-rozliczeniowe oraz raportujące. Tym, co szczególnie wyróżnia nas na tle konkurencji jest  produkcja systemów masowej przepustowości  wymagających przetwarzania dużych ilości danych off-line i on-line.

Posiadamy też wysokie kompetencje poparte wieloma wdrożeniami w zakresie produkcji oprogramowania na terminale płatnicze oraz urządzenia mobilne.

Drugim strategicznym (aczkolwiek nie jedynym) obszarem naszej działalności jest budowa i wdrażanie rozwiązań informatycznych dla firm i instytucji procesujących bardzo duże ilości dokumentów zarówno w zakresie odnajdywania i pozyskiwania danych na tych dokumentach (technologia flexicapture oraz OCR/ICR/OMR), ich obiegu, ze szczególnym uwzględnieniem budowy procesów w oparciu o model  BPM (również dla procesów działających bez dokumentów) oraz ich elektronicznej archiwizacji. Od 1999 roku jesteśmy generalnym dystrybutorem w Polsce narzędzi firmy ABBYY, dostarczając nie tylko produkty ale także pełne kompetencje związane z projektowaniem, programowaniem lub kastomizacją, wdrożeniem, szkoleniem a także serwisem rozwiązań działających w oparciu o te narzędzia. Posiada także autorskie narzędzie NIL BPM służące modelowaniu i kontroli procesów biznesowych.

STOSOWANE NARZĘDZIA I TECHNOLOGIERozwiń

UI:

 • Języki: JavaScript, TypeScript, HTML, HTML5, CSS, SCSS, PHP, RuBy, C++, C#, Java, Python, XML, JSON
 • Frameworki WWW: Angular 6+, Bootstrap, ASP.NET
 • Biblioteki WWW: jQuery, jQueryUI, Angular Material, PrimeNG/PrimeFaces, DevExpress, Font Awesome, Kendo UI
 • Desktop UI: .Net, MFC, wxWidgets, WinAPI, OpenGL (>3.2) + GLSL, doxygen + HTML Help
 • Serwery: Windows Server + IIS, .NET (mikrousługi Atom), Samba, Apache

Java:

 • Hibernate, EJB, Java EE, Spring, Spring Boot, Junit, Mokito, Angular, Node.js, jQuery, GWT
 • SQL, MQ, XML, XSD, JSON, REST, SOAP, Kafka, Webservices, Microservices
 • JBoss, Tomcat, WebSphere, WebLogic
 • Maven, Jenkins, Docker, Kubernetes,

.Net:

 • Back-end development: .NET Framework (2.5-4.8), .Core (1.0-3.1), .NET 5, WCF, WPF, EF, UWP
 • Front-end development: ASP.NET, ASP.Core, ASP.NET MVC
 • Narzędzia: VisualStudio 2019
 • Biblioteki (częściej używane): Quartz, Costura, Fody, nLog, HangFire, FileHelper, NPOI, Microsoft RDLC Report, SharpZipLib, BouncyCastle, Automapper, AutoFac, FluentValidator, MediatR, Stylecop, IbexPDF, Rebex.NET, Kendo UI for ASP.NET MVC

Oprogramowanie terminalowe (Verifone, Ingenico):

 • C / C ++ programming: Verifone EVO, Verifone Engage, Ingenico T2 / Tetra platforms
 • Authorization protocols: ISO 8583 / ISFS, SPDH, APASC40 Paymnet EMV, Contactless
 • Integration with fleet cards authorization systems: UTA, DKV, E100, Eurowag, BZA, IQ
 • Creating software on HSM
 • Creating authorization systems, terminal management systems (TMS)
 • Creating terminal applications – (payment application, Taxfree application, loyalty application, sport card system – entries to fitens clubs, prepid application, EMV, contactless, smart cards, VeriShield Scripts)

Bezpieczeństwo – OWASP:

 • OWASP Zed Attack Proxy
 • OWASP ASVS 3.0

Bazy danych:

 • Microsoft SQL Server 6.5,7.0,8.0,9.0,10.0,10.50,11.00,12.00,13.00,14.00
 • PostgreSQL 6.4,6.5,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6
 • Oracle 8,9,10,11,12
 • MySQL 5.5
 • Microsoft Access
 • SQLite
 • VoltDB

Narzędzia bazodanowe:

 • Microsoft SQL Server Managment Studio, SQL Examiner, SQL Data Examiner, Redgate (SQL Prompt, SQL Search, SQL Doc)
 • EMS SQL Manager for PostgreSQL, pgAdmin, psql, SQL Workbench
 • Toad for Oracle, Oracle SQL developer
 • MySQL Workbench

Mikrousługi:

 • RPA (Robotic Process Automation)
 • BPM (Business Process Management)
 • ESB (Enterprise Service Bus)
 • implementacje w architekturze wysokiej dostępności (HA)
  Implementacje przy użyciu i integracji z: SOAP Services, REST Services, TCP/IP Sockets, RabbitMQ, IBM WebSphereMQ, Kafka, SMS gateways, Exchange Server, FlexiCapture

Przykładowe implementacje:

 • usługi w formie szyny danych o przepustowości rzędu tysięcy komunikatów na sekundę, kilkadziesięciu mln. komunikatów dziennie
 • usługi masowego raportowania przetwarzające i dystrybujące kilkadziesiąc tys. raportów dziennie, operujace na danych rzędu kilkudziesięciu mln. transakcji dziennie
 • usługi naliczania opłat i prowizji przetwarzające kilkadziesiąt mln. transakcji dziennie – dla baz Big Data
 • usługi przetwarzania, identyfikacji i matchingu płatności masowych – z zastosowaniem AI
 • usługi masowego przetwarzania i identyfikacji obrazów OCR (fixed and flexi)
 • usługi masowego przetwarzania i dystrybucji powiadomień
 • usługi scoringowe
 • Payment Hub i usługi pośredniczące integrujące różnorodne kanały i protokoły komunikacyjne (np. w ramach obsługi płatności natychmiastowych czy autoryzacji transakcji płatniczych)
 • inne różnorodne usługi: integracyjne w ramach korporacynej infrastruktury systemowej, pracujące jako interfejsy wejścia wyjścia dla korporacynej infrastruktury systemowej, wspierające dla systemów B2B, ERP, korporacyjnych systemów dziedzinowych (np. system wspierający zarządzanie płynnością)

Infrastruktura:

 •  sewery: zimbra, piler, suitecrm, zabbix, ocs/glpi, haproxy, otrs, jira, confluence, owncloud/nextcloud, kibana, bacula, pentaho, dns/dns cache, serwery ftp/sftp, BigBlueButton, Mattermost, TeamViewer, minio, harbor, GitLab, Jenkins, grafana, ceph
 • platformy: kubernetes (CI/CD/CT), xenserver
 • usługi: administracja serwerami windows/linux, administracja stacjami roboczymi windows, wdrożenie i konfiguracja dysków sieciowych NAS/SAN
 • Google Kubernetes Engine, infrastruktura chmurowa

Testy Automatyczne:

Rodzaje testów:

 • regresywne testy funkcjonalności po stronie GUI
 • testy A\B dla API
 • testy wydajnościowe i obciążeniowe
 • Tworzenie dokumentacji testowej

Narzędzia:

 • Katalon Studio Enterpise
 • Katalon TestOps
 • Visual Studio Code
 • JMeter
 • Gatling
 • Visual Studio 2019
 • SoapUI
 • Postman
 • MS SQL Managment Studio
 • DBeaver

Języki

 • Groovy
 • Java
 • C#
 • Python
 • JavaScript
 • Visual Basic
 • SQL

Testy Manualne:

Typy testów:

 • Tworzenie scenariuszy, przypadków testowych
 • Testy funkcjonalne, niefunkcjonalne
 • Testy regresywne, retesty
 • Testy integracyjne międzymodułowe, międzysystemowe
 • Testy wydajnościowe, obciążeniowe, przeciążeniowe

Narzędzia:

 • SQL Manager for PostgreSQL, pgAdmin, Microsoft SQL Server Managment Studio, DBeaver
 • SoapUI
 • jMeter
 • Excel
 • Jira, Confluence
 • Jenkins
 • Git
 • WinSCP, PuTTY
 • Notepad++
 • Screenpresso
 • Katalon, Selenium IDE, Selenium Webdriver

Stosowane techniki testowe:

 • Podział na klasy równoważności
 • Analiza wartości brzegowych
 • Testy w oparciu o tablicę decyzyjną
 • Testy przejść między stanami
 • Testy oparte na przypadkach użycia
 • Testowanie eksploracyjne
 • Zgadywanie błędów
 • Testy w oparciu o listę kontrolną

 Inżynieria programowania:

 • Dokumentacja i workflow: JIRA, Confluence
 • CI/CD: GitLab, Jenkins, Docker, Kubernetes, FlyWay
 • Metodologia: Agile, Scrum, Prince2, Kanban
 • Dokumentacja projektowa – standardy: BPMN, UML, WBS, DFD, ERD

 

WDROŻENIARozwiń

Bankowość i finanse – przykłady oferowanych rozwiązań w podziale na segmenty klientów:

Firmy ubezpieczeniowe Life Planner Management System – system zarządzania strukturą Agentów
Compensation – system liczenia prowizji i nadprowizji
Life Planner (NASI) – system dla Agentów dla obrazowania potrzeb finansowych i ubezpieczeniowych  dla potencjalnych kupców polis
Mailing System
PODS – oprogramowanie wspierające pracę hurtowni danych
MCS – system raportowy
Moduły systemu do obsługi umów ubezpieczeniowych
Systemy automatyzacji wprowadzania danych w oparciu o technologie OCR/ICR/OMR
Bankowość transakcyjna (klienci korporacyjni oraz MSP), Cash Management Bankowość transakcyjna               Systemy masowego przetwarzania danych
System matchingowy (faktycznych wpływów na rachunki z bazą płatności oczekiwanych – fakturami)
System obsługi rachunków escrow
System obsługi rachunków deweloperskich
Systemy konwersji danych (pomiędzy systemami  wewnętrznymi banku lub/oraz translacja na formaty obsługiwane przez systemy klientów banku)
Obsługa cash poolingu (rzeczywisty i wirtualny)
Obsługa direct debit
System do obsługi mikrorachunków sądowych
Platforma B2B (warstwa integrująca system bankowy z systemami FK oraz systemami ERP)
Systemy monitorująco – lojalnościowe
System kart zamkniętych z opcją finansowania transakcji
System klasy Payment hub (zarządzanie i integracja z systemami płatnościowymi)
Express Payments Hub – system integrujący kaały płatności natychmiastowych i e-commerce (m.in. Expres Elixir, PayU Express, Pay-By-Link, BLIK)
Cash Flow Forecasting
Wirtualny Kantor
Faktoring i Finansowanie handlu     System faktoringowy (faktoring w pełnym zakresie)
Kredytowanie na bazie należności
Obsługa produktów finansowania handlu (inkaso, gwarancje, akredytywy, itp.)
System zarządzania emisją obligacji
Platforma do elektronicznej prezentacji faktur
Bankowość elektroniczna System do obsługi foto-płatności
System dekompozycji kodów kreskowych
Warstwy integracyjne dla systemów elektronicznego kontaktu z klientem
Platforma B2B do komunikacji z systemami ERP/FK (w tym notyfikacje czasu rzeczywistego oparte o webservices)
Architektura i Bezpieczeństwo  IT Platformy integracyjne (doświadczenie w integracji z wieloma systemami bankowymi, w tym systemami głównymi)
Atom Auditor (centralne repozytorium logów systemowych wraz z wykrywaniem incydentów bezpieczeństwa)
Dział Compliance i Ryzyka System weryfikacji i oceny klienta
System do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, antyfraudowy
System monitoringu transakcji
Wsparcie procesów wewnętrznych Systemy raportowe na potrzeby zarządu, rady nadzorczej, analizy ryzyka itd. (rozwiązania autorskie i oparte o platformę Pentaho)
System zakupowy
System obsługi zajęć egzekucyjnych (Ognivo)
System naliczania opłat i prowizji produktowych
System kredytowy
Digitalizacja, OCR, kancelarie, obieg dokumentów
Rynki kapitałowe Warstwy integracyjne (przetwarzanie zleceń i budowa obrazu rynku w czasie rzeczywistym)
System wizualizacji notowań
System do odbioru i procesowania komunikatów XDP

 

Pozostałe przykłady oferowanych rozwiązań w podziale na obszary biznesowe:

 

Usługi terminalowe Systemy bill payments
Obsługa pre-paid
Aplikacje lojalnościowe (np. flotowe)
System do obsługi sklepów wolnocłowych
Systemy autoryzacji i rozliczeń kart płatniczych
Outsourcing systemów i usług Autoryzowane Centrum Obliczeniowe (zgodne z ustawą Prawo Bankowe oraz normami ABW)
a.     Bill Payment
b.     Pre-paid
c.     Matching
d.     Dekompozycja kodów kreskowych
e.     Paliwowe karty flotowe
f.     Obsługa płatności masowych
Infolinia techniczna
Automatyzacja  wprowadzania danych (w oparciu o technologię OCR/ICR/OMR) System automatyzacji dla procesu obsługi zajęć egzekucyjnych komorniczych oraz administracyjnych
System automatyzacji obsługi faktur kosztowych
System automatyzacji obsługi wniosków kredytowych
System automatyzacji obsługi formularzy bankowych i ubezpieczeniowych
Archiwum dokumentów elektronicznych System archiwizacji dokumentów elektronicznych opartych o system ELO, NIL BPM lub Saperion
Systemy klasy BPM (Business Process Management) System monitoringu kredytów
System obsługi wniosków kredytowych, ubezpieczeniowych
Obsługa dokumentów likwidacji szkód
System Informacji Kredytowej
System akceptacji i rozliczania faktur kosztowych I sprzedażowych
System obsługi zamówień wewnętrznych
System rozliczenia wydatków, delegacji
System obsługi zgłoszeń serwisowych, awarii, obsługi błędów
System obsługi wniosków interesantów i pracowników
System kancelaryjny
Systemy Identyfikacji i zabezpieczeń automatyczna identyfikacja osób (technologie biometryczne, RFiD, karty)
automatyczna identyfikacja przedmiotów (kody kreskowe, RFiD, systemy klasy WMS)
automatyczna identyfikacja pojazdów (kontrola technologia dalekiego zasięgu RFiD
automatyzacja zabezpieczeń danych i obiektów
(linie papilarne, tęczówka oka, geometria twarzy, naczynia krwionośne, systemy monitoringu wizyjnego zintegrowane)
Bezpieczeństwo informacji bezpieczeństwo sieci, serwerów, stacji roboczych, urządzeń mobilnych, szyfrowania rozmów telefonicznych i inne.

 

Wróć do góry