Projekt badawczo-rozwojowy

W dniu 16 lipca 2014r. Spółka AutoID Polska Spółka Akcyjna będąc liderem konsorcjum 3 podmiotów: AutoID Polska SA,  dmt Software House sp. z o.o. oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Matematyki i Informatyki) podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie nr INNOMED/I/12/NCBiR/2014. Umowa o dofinansowanie dotyczy projektu pt. „Innowacyjna diagnostyka umożliwiająca personalizację procesu leczenia poprzez opracowanie rozwiązania wspomagającego badanie kolonoskopowe, podnoszącego wykrywalność stanów przedrakowych i nowotworów jelita grubego o niskim stadium zaawansowania”   który został współfinansowany w ramach Programu INNOMED

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie wykrywalności stanów przedrakowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego i nowotworów jelita grubego o niskim stadium zaawansowania i personalizacja terapii pacjenta. Cel ten zostanie osiągnięty przez zwiększenie dokładności oceny błony śluzowej jelita. Spowoduje to poprawę jakości wykonywanego badania kolonoskopowego. Będzie do tego służyć opracowane w ramach projektu innowacyjne narzędzie informatyczne (aplikacja) służące wspomaganiu pracy lekarza wykonującego badanie endoskopowe. W wyniku zaplanowanych prac badawczych i rozwojowych zostanie opracowane oprogramowanie wspomagające diagnostykę kolonoskopową poprzez filtrowanie obrazu na bazie klasyfikatorów stworzonych w trakcie trwania projektu i wskazywanie w trakcie badania miejsc podejrzanych chorobowo,  z kluczową i innowacyjną w skali światowej funkcjonalnością, dającą możliwość porównania badań  tego samego pacjenta online. Wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu będzie stanowiło znaczący krok w rozwoju techniki medycznej z obszaru diagnostyki kolonoskopowej w Polsce. Będziemy mieć do czynienia z niespotykana dotychczas możliwością szczegółowej diagnostyki zmian onkologicznych jelita grubego. Przyczyni się to do rozwoju spersonalizowanych terapii, a w rezultacie skutkować będzie zwiększeniem liczby wykrywalnych zmian w bardzo wczesnym stadium rozwoju.

Całkowita wartość projektu: 9 163 640,36 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 5 634 315,05 PLN
Lata realizacji projektu: 2014-2017

Osoba kontaktowa: Arkadiusz Malesa
Adres kontaktowy: arkadiusz.malesa@autoid.pl

REGULANIM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

ZAPYTANIA OFERTOWE

Logo PARP, UE

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

Idź do góry