Zalety platformy Atom

 • Nasz system powstawał w ścisłej współpracy z praktykami bankowości i masowego przetwarzania danych na rynkach kapitałowych, dlatego też, projektując go, uwzględniliśmy co najmniej trzy znaczenia rozwoju systemu:
  – wzrost „normalny” związany z organicznym zwiększaniem się obciążenia odzwierciedlający normalny rozwój gospodarki,
  – wzrost skokowy związany z obsługą przez klienta zupełnie nowego procesu (np. włączenie do przetwarzania dużej grupy rachunków dotychczas nieobsługiwanych) lub też np. przejęcie dużej grupy klientów w wyniku fuzji i włączenie ich do usługi,
  – trzeci rodzaj wzrostu wywołany może zostać przez zwiększenie się poziomu komplikacji algorytmów, co jednak nie może skutkować wydłużeniem czasu ich przetwarzania.

 • Atom jest systemem, który nieustannie się rozwija. Obecnie proponujemy naszym klientom wdrożenie wersji 4.0 naszego systemu, wkrótce wersję kolejną 5.0. Co ważne, wszelkie upgrade’y oferujemy zupełnie bezpłatnie. Oferujemy też pełny cykl szkoleń obejmujących zarządzanie systemem, konfigurację zadań, procesów, grup zadań, szkolenia dotyczące monitoringu systemu itd. Dzięki temu nasz klient lub lokalny partner mogą samodzielnie – bez naszej pomocy – wiarygodnie zarządzać systemem zbudowanym na platformie Atom.

  Cena – zarówno oprogramowania, jak i sprzętu
  System został zaprojektowany tak, aby mógł działać na powszechnie dostępnym sprzęcie. Zamiast jednego drogiego serwera proponujemy używanie wielu serwerów, nawet sumarycznie, znacznie tańszych. Takie założenie pozwala na:

  • obniżenie całościowych kosztów pracy systemu i jego utrzymania (total cost of ownership),
  • zminimalizowanie wielu ryzyk, w tym praktyczne wyeliminowanie jednego z głównych tj. „single point of failure”.

  Platforma Atom jest specjalistycznym rozwiązaniem. Jej zastosowanie nie jest więc doganianiem konkurencji przez naszych klientów, ale środkiem do osiągnięcia realnej przewagi konkurencyjnej.

 • Platforma Atom jest tak zaprojektowana, aby mogła być użyta wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba przetwarzania dużych ilości danych. Oznacza to, że jest ona uniwersalną platformą wymiany danych między heterogenicznymi systemami, którą można wykorzystywać zarówno:

  • w bankowości (bankowość transakcyjna, bankowość wsparcia handlu, transakcje kartowe),
  • na rynkach kapitałowych (jako warstwa integracyjna dla giełdowych systemów transakcyjnych),
  • jako wsparcie usług IT, jak np. wsparcie integracji elektronicznych kanałów kontaktu z klientami,
  • jako element systemów near-real-time.
 • Atom został tak zaprojektowany, aby:

  • obsługiwać dane w postaci strumienia (rynki kapitałowe, IT),
  • obsługiwać dane w formie statycznej np. pliki, procedury składowe itp. (bankowość, IT),
  • obsługiwać wszystkie znane protokoły komunikacyjne,
  • obsługiwać wszystkie znane protokoły szyfrowania i zabezpieczania danych,
  • obsługiwać wszystkie znane mechanizmy kompresji danych,
  • obsługiwać dowolny rodzaj danych w dowolnych formatach.
 • Atom to system masowej przepustowości, dlatego szybkość jest jego absolutnym priorytetem. Uzyskujemy ją optymalizując działanie platformy na 4 podstawowych poziomach:

  • optymalizacja kodu – moduły przetwarzające są od wielu lat nieustannie optymalizowane w celu uzyskania jak najwyższej prędkości przetwarzania,
  • optymalizacja protokołów komunikacyjnych – dzięki wieloletnim studiom nad przesyłem danych wykorzystujemy najbardziej wydajne i szybkie mechanizmy przesyłu danych,- optymalizacja przetwarzania – oznaczająca wykorzystanie 100% możliwości fizycznej maszyny,
  • stosowanie rozwiązań bazodanowych Atom – ze szczególnym uwzględnieniem partycjonowania całej bazy danych (a nie pojedynczych tabel).
 • Atom jest kompletnym rozwiązaniem dedykowanym przetwarzaniu danych. Jest wyposażony w komplet narzędzi służących do konfiguracji systemu, instalacji bieżącego monitoringu jego działania, wykrywania problemów (rozbudowany system logów).

 • W dotychczasowej praktyce wykorzystywaliśmy rozwiązania bazodanowe wszystkich liczących się dostawców tj. Oracle/Microsoft/PostgreSQL. Na życzenie klienta możemy również zoptymalizować system do innych baz danych np. do baz pamięciowych (Oracle TimesTen, MonetDB).
  Ze względu jednak na wydajność i skalowalność – dla poważnych wdrożeń zdecydowanie rekomendujemy stosowanie wraz z platformą Atombazy danych VoltDB.

  Atompozwala się również bez trudu implementować na różnych systemach operacyjnych, zarówno z rodziny produktów Microsoft, jak i Unix/Linux.

 • Metafora, której najczęściej używamy myśląc o platformie Atom, to Tablica Mendelejewa, a więc pewien fundamentalny zestaw pierwiastków (modułów wykonujących proste, podstawowe czynności, takie jak pakowanie, szyfrowanie, agregowanie itp.), z których klient sam buduje bardziej skomplikowane „związki chemiczne”.

 • Atomowe moduły prosto zaimplementować i przetestować, bo są w jasny sposób odseparowane od reszty. Atomowe moduły są łatwiejsze do projektowania i wdrażania. Oznacza to również, że we wszystkich etapach produkcji są po prostu bardziej efektywne kosztowo. Prostsze są również modyfikacje modułów. Programista rozwiązuje bowiem bardzo lokalny problem dotyczący małej ilości kodu źródłowego, co powoduje duże oszczędności czasu przeznaczanego zazwyczaj na analizę rozbudowanych procedur.

 • Atomowość pozwala również znacząco zwiększyć stabilność całego rozwiązania. Zadania są bowiem konstruowane na bazie skompilowanych i przetestowanych już atomów (modułów). Osoba dokonująca konfiguracji procesu czy zadania procesu, nie jest już w stanie ingerować w skompilowany kod.

 • Raz przetestowany kod jest wykorzystywany w wielu miejscach – w formie już skompilowanej. Postulat “Reusability of the code” nie jest więc realizowany na fundamencie klas czy bibliotek w danym języku programowania, ale na bazie skompilowanego kodu, który dzięki zdefiniowanym interfejsom, może współpracować z innymi takimi modułami. Reusability przekłada się więc na znaczące obniżenie kosztów wdrożenia kolejnych usług na danej instancji platformy Atom.

 • Atomowość wspiera się na fundamencie restrykcyjnej standaryzacji kodu, dzięki czemu mamy możliwość budowania dużych zespołów programistów, jak również prostej ich rozbudowy i prostszego i bardziej wydajnego przekazywania wiedzy wewnątrz zespołu.

  Praca „unattended”
  Praca unattended oznacza brak interakcji z użytkownikiem w czasie realizacji zadań. Jest to nic innego jak koncepcja: „ustawiam raz, wykonuję wiele razy”. Dzięki temu nie zachodzi konieczność ręcznego ingerowania w system podczas jego pracy. W razie wystapienia awarii system sam rozpocznie odpowiednie działania na podstawie zdefiniowanych wcześniej scenriuszy. W ten sposób minimalizuje się najczęstszą przyczynę poważnych awarii – wywołanych zwykle zbyt szybkim i nieprzemyślanym działaniem człowieka w reakcji na niekrytyczną awarię.

  Supportowanie przez dużą liczbę programistów w naszej firmie
  Koncepcja atomowości i ufundowany na niej imperatyw standaryzacji kodu powodują znaczące podniesienie bezpieczeństwa całego rozwiązania poprzez rozszerzenie grupy programistów, mogących dokonać modyfikacji atomowych prostych modułów. W większości interwencji nie jest bowiem wykorzystywana specjalistyczna wiedza na temat produktu i mechanizmów działania np. factoringu, a jedynie kompetencje potrzebne do dokonania prostych modyfikacji programistycznych. Oznacza to możliwość urównoleglenia dewelopmentu, a tym samym dzięki dużemu zespołowi programistów jakim dysponujemy – znaczące przyspieszenie czasu wdrażania systemu w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych.

Idź do góry