Rozwój Platformy Atom

Atom jest efektem kilkunastu lat naszych badań i prac nad zagadnieniem systemów masowej przepustowości. Pierwsza wersja powstała już w latach 90 z myślą o obsłużeniu konkretnych potrzeb naszych Klientów. Od tamtego czasu system został wdrożony w wielu przedsiębiorstwach – poczynając od instytucji finansowych (banki) poprzez instytucje  rynku kapitałowego (giełda, domy maklerskie), firmy usługowe, handlowe  – po przedsiębiorstwa produkcyjne.

Atom od wielu lat nieustannie sprawdza się znakomicie we wszystkich miejscach, gdzie wymagana jest obsługa skomplikowanych procesów i przetwarzanie gigantycznych ilości danych w maksymalnie krótkim czasie. Jest to możliwe dzięki sugestiom naszych klientów, jak i naszym ciągłym, wewnętrznym pracom rozwojowym.

Platforma Atom w wersji Enterprise Edition została stworzona dla najbardziej wymagających przedsiębiorstw, dla których wydajność systemów, ich stabilność oraz wysoka dostępność i zapewnienie ciągłości działania (High Aviability/Disaster Recovery) są niezbędne do realizowania swoich biznesowych celów.

Atom w wersji Enterprise Edition przeznaczona jest do obsługi procesów biznesowych i operacyjnych związanych zarówno z przetwarzaniem bardzo dużej ilości danych pochodzących z wielu rozproszonych źródeł (Big Data), jak i tych, dla których wynikiem przetwarzania danych są decyzje podejmowane w ułamkach sekundy, w trybie on-line (Fast Data). Architektura wersji Enterprise  Edition w całości podporządkowana jest osiąganiu ekstremalnie wysokiej wydajności i szybkości przetwarzania. Cele te realizowane są poprzez wbudowany silnik bazodanowy, który w razie potrzeby, działając na spartycjonowanych danych, jest w stanie przetwarzać dane z szybkością niemożliwą do osiągnięcia w standardowych systemach bazodanowych.

Ze względu na fakt, że wersja Enterprise Edition dedykowana jest najczęściej przetwarzaniu procesów krytycznych, została ona wzbogacona o dodatkowe mechanizmy zapewniające jej wysoką dostępność (High Availability) – osiągnięte jest to m.in. poprzez zapewnienie redundancji wszystkich jej komponentów. Ponadto wersja ta zapewnia niespotykany w standardowych rozwiązaniach rynkowych poziom niezawodności, zapewniający ciągłość działania i optymalizację Platformy pod kątem automatycznego restartu w przypadku poważnej awarii (Disaster Recovery) – mechanizmy te mają na celu zagwarantować stuprocentową transakcyjność, nawet w przypadku awarii.

Powyższe cechy pozwalają na osiągniecie niespotykanych do tej pory poziomów bezpieczeństwa i spójności danych, wymaganych przy przetwarzaniu danych wrażliwych, a w rezultacie przy podejmowaniu na ich podstawie decyzji w czasie rzeczywistym (generujących natychmiastowe pojawienie się realnych zobowiązań biznesowych).

Poniższa tebela przedstawia przyjętą mapę drogowę rozwoju Atom Enterprise Edition:

Parametry

Atom v.3.n (wersje bieżące)

Atom v.4 (bieżąca)

Atom v.5 (w przyszłości)

Log SQL database (up to 100/s) super fast queue (short term) SQL database (long term)(up to 30 000/s) super fast queue (short term) SQL database (long term) (up to 30 000/s)
BigData (Wolumen) + ++ ++
BigData (Prędkość) + +++ (on-line/real-time) ++++ (on-line/real-time) with transactions
BigData (Wartość) + +++ (on-line/real-time) ++++ (on-line/real-time) with transactions
BigData (Różnorodność) hard coded hard coded data independent – binary XML
Procesowanie On-line limited unlimited – massive parallelism unlimited – massive parallelism plus distributed transactions
Systemy adaptacyjne + ++ (speed)
Moduły raportujące ++ ++
AI + ++ (speed)
Konwertery On-line pull + ++ ++
Konwertery On-line push ++ +++ (with queues)
Konwertery kolejkowe + (even more: all others simulated by queue converters
Kolejki danych pomiędzy konwerterami + multiple in & out queues

Idź do góry