W oparciu o nasze obserwacje zebrane w trakcie wielu wdrożeń systemów masowej przepustowości, skonstruowaliśmy własny model budowy takich rozwiązań. U jego podstaw stoi – stworzona przez nas – platforma programistyczna, umożliwiająca tworzenie niezwykle wydajnych i skalowalnych systemów dla szczególnie wymagających klientów. Platforma ta jest fundamentem wielu naszych wdrożeń.

Podstawę naszych rozwiązań stanowi zunifikowana platforma programistyczna (a więc taka sama w wielu instalacjach), na której uruchamiane są mikrousługi (nazywane przez nas kiedyś, zanim powstało pojęcie mikrousługi,  modułami lub konwerterami) dostosowane do potrzeb naszego klienta (a więc różne w zależności od instalacji). Z jednej więc strony oznacza to, że nie budujemy systemów od zera, bo korzystamy ze stabilnej, przetestowanej i funkcjonującej w wielu wdrożeniach platformy. Z drugiej strony, taka metoda działania pozwala nam na maksymalne dostosowanie się do potrzeb klienta i tworzenie rozwiązań precyzyjnie zoptymalizowanych pod kątem jego oczekiwań.

Stworzona przez nas platforma Atom jest naszą dumą. Powstała z myślą o wydajności i skalowalności tak, by można było na jej podstawie budować wyrafinowane systemy, w tym w szczególności systemy masowej przepustowości.

Wystarczy powiedzieć, że platforma Atom w typowych przypadkach pozwoli na przetwarzanie w gridzie dziesiątek tysięcy transakcji na sekundę, przy zastosowaniu zupełnie zwyczajnego sprzętu komputerowego. Przy odpowiednim zaprojektowaniu struktur danych i zapewnieniu sprzętu komputerowego do pracy w gridzie, Atom może procesować nawet setki tysięcy i miliony transakcji w ciągu sekundy.

Dowiedz się więcej o platformie Atom:

Idea platformy Atom

Platforma Atom (nazywana też ze względu na częsty obszar wdrożeń platformą transakcyjno-rozliczeniową lub PTR) jest naszym autorskim rozwiązaniem, stworzonym przez zespół analityków, inżynierów i programistów – absolwentów wydziałów technicznych najlepszych uczelni.

Atom jest efektem kilkunastu lat badań i prac nad zagadnieniem systemów masowej przepustowości. Pierwsza wersja powstała już w latach 90. Od tamtego czasu przez kilkanaście lat system był wielokrotnie wdrażany w wielu przedsiębiorstwach – poczynając od instytucji finansowych (banki) poprzez instytucje rynku kapitałowego (giełda, domy maklerskie), firmy usługowe, handlowe – po przedsiębiorstwa produkcyjne.

Platforma Atom jako system masowej przepustowości jest gotowym i stabilnym systemem komputerowym, umożliwiającym uruchamianie pod swoją kontrolą setek, a nawet tysięcy mikrousług oraz łączenie ich w bardziej skomplikowane zadania i grupy zadań.

Atom jest klasycznym systemem masowej przepustowości. Został więc zaprojektowany w celu błyskawicznego przetwarzania bardzo dużych zbiorów informacji. Cała konstrukcja systemu, użyte techniki programistyczne, zastosowane algorytmy i rozwiązania operacyjnie – wszystko zostało podporządkowane wydajności.

Platforma Atom przejmuje kontrolę nad powierzonymi jej serwerami i tworzy coś na kształt chmury lub gridu serwerów, pozwalając na konfigurację i uruchamianie procesów na wszystkich maszynach tak, jak gdyby był to jeden wirtualny serwer. Istnieje więc centralny punkt, z którego można konfigurować cały system, zarządzać jego funkcjonowaniem oraz kontrolować jego pracę.

Oczywiście Atom może działać też w pełni zwirtualizowanym lub skonteneryzowanym środowisku – zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Platforma Atom nie wymaga drogiego sprzętu. Może ona bez problemu działać na zwykłych, tanich i powszechnie dostępnych serwerach – tworząc z nich wydajne chmury (computing clouds).

Na platformie Atom można tworzyć niemal dowolne systemy – korzystając z jej wydajności, skalowalności oraz wbudowanych mechanizmów zarządzania.

Idź do góry